WandelcoachingEr kunnen zich in het leven allerhande situaties voordoen, waarin we het nodig of gewenst is dat iemand met ons meeloopt, om te praten over wat zich voordoet, en een spiegel voorgehouden te krijgen.
Dit kunnen situaties zijn van ziekte, rouw, verandering, verlies van werk, vragen over zingeving, angst, depressie of het omgaan met beperking. En vul zelf maar aan met je eigen situatie of vraag..

Het mooie van natuurcoachen is dat er letterlijk samen wordt gewandeld en via de natuur die spiegel wordt gegeven. Dit levert verrassende inzichten.
Daarnaast is het heilzaam, aardend en verstillend om in kontakt te zijn met de levende natuur.

Al wandelend stem je met mij af op je thema, en laten we ons spiegelen door wat zich aandient op het pad.
Dit kan een beeld zijn, een vorm of bijvoorbeeld een geluid wat je raakt, en daarmee gaan we dan in gesprek.
Via de synchroniciteit zal zich precies dat aandienen wat gevraagd om gezien of gevoeld te worden, via de spiegel van buiten, maar uiteindelijk van binnen.